15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

84

Cùng xem qua và tải về 15 ứng dụng và hôm nay. Đây là các ứng dụng và trong thời gian ngắn từ kho ứng dụng Google Play Store

 

Ứng dụng miễn phí cho Android hôm nay

 

Blue Light Filter Pro – 20.000đ

VYqk 6JkweLgWTBYEsSSx7sQBq8VBDfRQWIekZL3rativmURWgVJTeZ3gOD9gashtqom=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
cUycL1P7e2uWRUavIwtzu35MghiPh2mVpWcpl H4S7Xfc8zMJiIGTuAlk0qlQt59YDy0=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
p6mloxNOS2oS0j0ZJSXUtFmLmI3esWf hOoY1txOJDlTR4ZVnGCYUwVG4jXPc3tP9uZ=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
VT68d4 jNnVvwvkhX DvcmLBE1UzjFrAEWZcngpNHNLDQDm4BX X6N1xJ1ZNC3teu2o=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Blue Light Filter Pro là ứng dụng giúp giảm tác hại của ánh sáng xanh đối với mắt. Ứng dụng có nhiều tùy chỉnh nâng cao như tùy chỉnh theo ứng dụng, có widget giúp tùy chỉnh nhanh….

Mời bạn xem thêm về tác hại của ánh sáng xanh của các thiết bị công nghệ. Bạn cũng có thể xem thêm các ứng dụng giảm tác hại của ánh sáng xanh.

Tải về: Play Store

 

 

Battery Saver – 163.000đ

oDZy1vVJXCjz9VoIPjzU83Tuauw2oAePY52Fo8qWE3wpnCRfJHnqT3EvRBWqtMR2ecE=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
KJZdjjrj1aFDIJXOlxrq3VUFRNYnch0CXO2Y4ap  KeCt MkRYFNbNj AXc7dg48OIg=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
daENpQYGeIdlHRjhOS6a1ZaMghuoFfH90umIFRkHvWCl2e6QOBKpVWwBVvrFpXj6dW0=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
gjecqdn5LkeUuXIurMa890s25ZkQLwJmGdjsfA8ZWUk4gKEjwCn3koHt6R8VATMLgA=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Đây là ứng dụng tiết kiệm pin cho thiết bị Android với 3 chế độ, giúp kéo dài tuổi thọ pin lên đến 60%.

Tải về: Play Store

 

 

MP3 Cutter Ringtone Maker Pro – 6.000đ

RCCIEt132uYhoqWI49F gVnNJlhJl4EtfLDmlCtDnB0nPsH1FfImh i8nruOeR2wUdU=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
CKVo7DqjKPJcBnXxW58nD8Fg0nY HIiqWG9TVryUJIJH96ztezNrUEVSyVEt  pM7QuV=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
xcLnOgLw7JZHKq4TccVQNZYwWExeq8I7QIWJ6d9U4lJpV j68A42Is5Mw6unvkXYZWA=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
GIGnYxyJU2Ba Z1YQulO3vDKLYDfgJShnSwQw bnxZOmyTqUX4GMOCA2deUED8uXvl8=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

MP3 Cutter Ringtone Maker Pro là ứng dụng giúp bạn cắt một đoạn nhạc từ bài hát để làm nhạc chuông ngay trên thiết bị Android. Ứng dụng hỗ trợ các định dạng MP3, WAV, AAC, AMR, FLAC.

Tải về: Play Store

 

 

Simple Calendar Pro – 8.000đ

u9dQ3Tsj6wBf  z xm8ZsBqaa8afaBPZYMBSF9ZGJzZAQulp DVgulAVB9 soAzZ4VM=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
rZtVQEj7taBlqASIZzrIbjb uw1wXtRjZZIY1fl5Lqd7Dg FyjTihhSdK c7ETnlv8nx=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
m7BM6uzqnHjrDo5uUQgSCVFqIEVxLY1s0JyZBa6mA3R2CcV54D M4LydfQzgA3Qczu4=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
bvxGiOdB9pozp7EQ4i4tQA6zHFRM2UG133RtYID74KsupIymS4YbZqmSj u2p4Kqfg=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Đây là một ứng dụng giúp xem và quản lý lịch cá nhân. Ứng dụng có chức năng sync CalDAV, giúp bạn đồng bộ các sự kiện giữa các thiết bị với nhau.

Bài viết liên quan  Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay, 11/03/2019

Tải về: Play Store

 

 

Clean My Phone Pro – 60.000đ

5M69uPTfyVI92hgmNmZbfHaE782QhsumGadbH54GAvTQUgDh61C  JREL6JH4Hbfutd3=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
WSkVY2jnDKrNEYchvsBcruTDMJNOOQv6Rf0ReBZGktDgkpM1MDAqcllGXfLr5EvKQ=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
vtptLomsjZu1OyobmXYFg8OjYUmTxTMV3OlSAL yXW4c1Vmz4UoJ2FlQLgsT UTD2nY=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Clean My Phone Pro là ứng dụng giúp dọn rác, tối ưu, tăng tốc thiết bị Android.

Tải về: Play Store

 

 

cut music, cut ringtone pro – no ads version – 85.000đ

g78UkJ0k6dhhOKJK8uvaXvmrmjgQhQptDSI0M5lsfl2V6CPCvXN0Zsb0iccGgKHDQw=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
JhOvhR15pSse O 28XIClAud3k9p9v2CqV3chVesnTCqmG9vQPC0I5R4Fbh 4eDpvA=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
v3lPWTAmI 4I4wKGoZY5h3mj3Xn 57vLgY8XVSF1g3 RAfRqwNRkRJ4gjEENLhZyvOo=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
p NuJzJKsBeqWh9AxVQ4zYvmD85AHdRyKPOU37F vmGWsvOUdS OA7QlUMLBLXeX wkG=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Một ứng dụng tạo nhạc chuông từ các bài hát khác đang được miễn phí. Ứng dụng hỗ trợ các định dạng Mp3, Mp4, Wav, Flac, M4a, Ogg, Aac, Amr, Ogg…

Tải về: Play Store

 

 

cho Android

 

Age of Civilizations Africa – 40.000đ

nIDFzCkNc4ta4QdjLzzstXixBJP5b 0 g2opFYhBppzIy1UxFmo1Rn1NZ3xTSi 9FA=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
DT3H467UByCOVNU4JVMCufmjnAxk6mZ bPWpKbiiTB4NS5CJzDBJCQVJWb6aUTEvy9Q=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
4KiCC be  CepydEum2TNcq4TzjpCkQNr2jYb9j4l td8yIfqESuNiDb6egr1w7hTThm=w1715 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Đây là trò chơi chiến thuật theo lượt và nhiệm vụ của bạn là xâm chiếm toàn bộ châu Phi.

Tải về: Play Store

 

 

Infinity Dungeon VIP: RPG Adventure – 9.000đ

O8GLVs8WmM iRF23Lcv18wkSzUeER2U4hhGUXlVwjRm0KOjKUM7xA3wMnwXGFmTGsA=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
3S28dE1LRRnIckwPQgpLnVPhGZo2mHChJ9Yh F0Y W3wK4vKPh45r1v AcPCyxVYMUs=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
DlrPLA3 gdfLR pHxQXLvMcJOcrc5guz7j5KW4nURoNYwur 4gJoP 7ouzb1TSvA1fY=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
nPbSeFkXES9DDALk7kXiD xKGXHt2EF MG4EkNNQUut9e06QGAvdzd9mKtT37D 3TGC4=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Tựa , chinh phục hang động Infinity Dungeon với hơn 1 triệu lượt tải về, bán với giá 9.000đ, đang được miễn phí tải về.

Tải về: Play Store

 

 

 

Word Search Premium – 75.000đ

JYJnuv6kRjU4G6suFMfW9JRKxW9nf0q69PuhcQWx7YXsiedd65MaTQNP0K2F0j7YTQ=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
kJF5IfPGXdQrqtsX 9yOuib42Us4YM18UgSrcroBzvNn3v9RUwWYCH1XeosBDV4Kjysy=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
M9JogGGeNSDGLgGZQ7pEt7lnxObBwosiMStUtdyGiNsuHnNkq3 RWTpQLqG kzf4ogX8=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
u5jO3otuugbdSGv2JLHpP0D1c5mRcxfPT2lkSGpDs8f8VQ2YJf02LB3VNpObNe97CA=w1663 h734 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Trò chơi giải đố, tìm từ, giúp tăng lượng từ vựng, luôn được mọi người yêu thích để giải trí, thư giãn cũng như học tập

Tải về: Play Store

 

 

 

Robo Two VIP – 61.000đ

BbF2BJp8ZzvHEzc9K2TqlA3 N 50vukYWef400wuRwK Ig0MnGrs9M WKrjVRWYADcY=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

dmqPK0GsQHsZX6oVXt  dJh r3Ki5MmwngeRXtbtIaXJBG Ju041nOL967bXIYbcM7Sd=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

78PoahR8xOU rKZZOn8OOmZ2pBEdF2bb7KyMtKsY1mCKBvEqO4DXAvsKwjjaETx3Lg=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Nâng cấp, sử dụng các robot để chiến đấu chống lại các robot xâm lược trái đất. Đây là một tựa game nhập vai, giả lập với đồ họa đẹp mắt.

Tải về: Play Store

 

 

Mental Hospital III – 6.000đ

SxzL4PddZFsxqrey6cl5la Sp8vaWCEMAzwJmFz68MPES8fsS5DLkO7cdbAYygbgRWk=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

zfQ 5PF7vyKDeqMd1LtZO6KT2QqFUgXPQkSv uhzq1pz lhda9WaB7H6rKqR8N  3SY=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

O7Nr1D KBWOUc ONrtKwK2WhjoqNmiCFxUGP1nayY RH Pr2YD5ppa0bVNFGzWQIwldf=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Mental Hospital III hay Bệnh Viện Tâm Thần 3 là một trò chơi kinh dị sẽ khiến bạn phải thót tim. Trò chơi đã từng giành được giải thưởng “ hay nhất năm 2014”.

Bài viết liên quan  Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 11/03/2019

Tải về: Play Store

 

 

Stone Of Souls – 6.000đ

qInbKqHpyX0PgCo2k AzmrA5D7OS7XTH GenHEoBxIgqGuA VWjnBW7LohghFDBet7Y=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Hha9sHeuh98S1SZgmWKi2vVfnyOFvCHYJ20EnLBH6ZvLenaqkKJ23bvgDYLY7ovq3Pc=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

P7hjQFbYFv pSBKekt9m3ta2AybDwnT6UAM0llcQAVPyvAc6 EKSEKrpF293j8V3 sA=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Bên cạnh Mental Hospital III, hôm nay chúng ta có một tựa game kinh dị khác được miễn phí là Stone of Souls. Đây là một tựa game hành động kinh dị pha chút nhập vai.

Tải về: Play Store

 

 

New Math Puzzles for Geniuses 2018 – 20.000đ

LDS37IqiACGZJ7BkU6VLoqkjCPFLQ0TyF gcx7ZKoYm6iTDz2yvIXsVVLX6N7sLFBMzJ=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
UywUygoYaKLG5N6aPwuLd64WkQ1Q09bVOH7JHE313Tkc9cb cafsGUd3dMNrs3Epew=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
V7g2O355Rh776eIcjXisGfi 3Prca062MnAjmTSBaCLu6rMkpdGG6DiMvaxSAGneb59n=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
RvfQtvA667Psd ysgMTxFWhygNQ1oGO4x1OZ 5CzB6OVlaL9EAgTl1eOi000Wg0Fv3I=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Trò chơi giải đố với đề tài toán học, hứa hẹn sẽ giúp bạn vận động đầu óc bằng các phép tính.

Tải về: Play Store

 

 

League of Stickman 2018- Ninja Arena PVP(Dreamsky) – 6.000đ

1Z htpo9HZktg09fk4cBiuD7bRuKWXsvfcmkx5JUxYVgy5fAztViDWIOMMs6yCzHmg=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
Ed3rdNDZGhnFNmnOdtOIZZVwq4TT3r16fnsyywpZU6bBQ7ErNYmuSx02HmcSmzgQZPE=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
M70LVGqaln  3lwkA nd6ecx6relLkw50wGDMvUqahYjLSnG59YPKMGZq2OxTqu83E0=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
DuQvKFSUn2S6a764QKrMLIr7Qc7oxs3 8zfTmJf19FNNNHRL6fZ5s1kcePe8pAausbbz=w1829 h807 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Cùng tham dự vào các trận PVP gay cấn nghẹt thở với tựa game người que League of Stickman 2018.

Tải về: Play Store

 

Survival on Raft Online War PRO – 34.000đ

MLQJM1NaW5CcwMF JcIcgzS1GIeJ8BiYwEr0xCyg9uDN5ddznZtqhZkj9FnKP7mqlwQ=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018
kXNUxRk4wX2Co2MY6SN g27sSOAxNQqh11VlWs lqzSr6hgJ3QTiywUShAbJ5ah0q7cR=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

6lX7LX9mCPWVRi hkFmu EeN00Xn2rj9DCNTTn GlS4uiJrX yBtzELArb9DNKAJDw=w720 h310 - 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 21/11/2018

Thử tưởng tượng bạn sẽ phải sống trên bè, xây dựng mọi thứ để có thể tồn tại được các đợt tấn công của cá mập và các kẻ thù.

Tải về: Play Store

 

 

Đây là 15 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android trong thời gian ngắn hôm nay. Hãy chắc chắn bạn tải về các ứng dụng và trò chơi này trước khi chương trình miễn phí kết thúc.