5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

73

Nhanh tay tải về 5 ứng dụng và cho Android hôm nay. Đây là các ứng dụng và trò chơi trả phí nhưng được miễn phí tải về từ kho ứng dụng Google Play Store (hay )

 

Ứng dụng và hôm nay

 

Ekstar Voice Recorder – 162.000đ

MpQw 6JspdFpsQBGt3cjNQiCB9RltqWBqIAaboFmNQX5sSwznbYCWJtv0 frkZHb uww1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
cPLE 2vajXIvTkxjbW1I2fpnzEW66PrdBAuKz64oGLwL92Pd 04RrDj8biP7BiGE7nkzw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
DvbwwBh4BA88SPOsp6W0PqPaJXn0OlGhd2PWE8KUFRPoyr iQk6jzzhpc0uKLOhHk7DBw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
RUTMzf 9dqjYFjNXSGh3rp1VNgtXXqOyaBwbYuK 4LpXhhpGwY7Tync tIayhdM5hvcw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

Ekstar Voice Recorder là ứng dụng giúp ghi âm với đầy đủ chức năng. Ứng dụng được bán với giá 162000đ nhưng đang được miễn phí.

Tải về: CH Play

 

 

Permissions Checker Manager “NO ROOT REQUIRED” – 44.000đ

c96e ok3RHnGOOKcGczbJiIrw1KvXNIK8L5wFBc8v23QsdInrvkj DkXv8IiK77aFFkw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
FRlu7SCVL0UZ4P2 7RAAYvAxLpQWgulZ0CFnit gNbTMSNloQTq32hSUlRRkas6YyHdPw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
jfEigTEiWiWk8uF q2FWUwsoUsijWSiXAHSMLGE4DHSoZs5Jvn gLKct tG 9iXRlIYw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
Oy6bb5dPllJgdt0AFKP B7r7dXbDhlc MH9KhPM6Vb0ICC3RQocxzZUIcz EbG2qaWzlw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

Ứng dụng giúp bạn kiểm soát các quyền truy cập của các ứng dụng bên thứ ba. Bạn muốn biết ứng dụng nào có thể truy cập danh bạ, có thể sử dụng camera, micro…. ứng dụng sẽ giúp bạn kiểm soát.

Tải về: CH Play

 

 

Fraction Calculator “Fractal MK-12” – 45.000đ

xRNwI68WioBl2AjmV2SD1lZJi7P764V7lCYJmta0T3a2V7XVy4X1pvNRJ8N MEl3CHow720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

9B2hg0TkZd1 Xm2YSxA UlLnxmu1dsekVOpoUSH4qJ0E JeNFTjbYv4Wj3ee8eIlkocw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
WC6YbxUAlJ0zKn3 QGAuKjmit8er0yujzP6NxYJBeo GldJR90BbFLAWgIJmDGgD7gw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
aHyK8EZZe52BEHsaDiAhASI3 15qn8ylUvAUVOb 5pX1tntStI1vTtluZti0jYTYS0Aw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018
MQhQ47JI1I8ZjOv6IjWCafZJZ2Jol07yMdPZOhqlGh7hWNeZ5YsXOWhN2pHd2dVO6ExHw1715 h734 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

Ứng dụng giúp bạn thực hiện các phép tính với các phân số một cách dễ dàng.

Tải về: CH Play

 

 

Mini Arcade Golf: Pocket Tours – 44.000đ

iiyj5PLHVcyovDwKu Wt1ryqFswFDLc7jkhSzsLy3nj2Ffon1bvkhzVJ41f0pvA5Oqsw720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

HYLzm9 6Aw2xdCa8iiJ402wcAplZWsf14YIr0YvaRfM4k6G5TdFPw9AcZE2uaJZmUz8w720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

HJfxNPwdnOwTkbJDsbBcjba9eAIXEqimTDn4Xwse lXxKPo2f2x76htCOHhx6AeNwQQw720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

Một trò chơi dành cho những người yêu thích bộ môn Golf.

Tải về: CH Play

 

 

Can you escape prison – Portal PRO – 12.000đ

9Xl1S8zQWYIn JpynQz1ARsLYANwqJgAFVHJEORxxsppXt6Cjn9jc727W4xBAwU6I3 Tw720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

lG8d0b2mpSG1OAq4HGLyK1vbHTXm8Y6 5 4HrCPjDglw3VKg9ZCOK9ZSG9kglcor8Qw720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

VbvNpXkKCqcDHbcPptQZvgvYY54SNCS8rmVhntFGkQAjoNTcBwwI2FI76ohEhHP5Xyow720 h310 - 5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

Một trò chơi giải đố khá khó nhằn. Bạn sẽ phải tập trung vào các chi tiết nhỏ nhặt nhất để có thể thoát ra khỏi nhà ngục. Màu sắc và âm nhạc mang yếu tố kinh dị, đáng sợ sẽ khiến trò chơi thêm phần hồi hộp, hấp dẫn.

Bài viết liên quan  Một vài ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho Android hôm nay, 06/09/2018

Tải về: CH Play

 

 

Đây là các trò chơi và trong thời gian ngắn. Hãy nhanh tay tải về trước khi chương trình miễn phí kết thúc.