Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay, 3/1/2019

119
Apple App Store Logo

Cùng xem qua các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS hôm nay. Đây là các ứng dụng và trò chơi trả phí được miễn phí trong thời gian ngắn từ kho ứng dụng Apple App Store.

 

Ứng dụng miễn phí cho iOS hôm nay

 

TypiMage - Typography Editor
TypiMage - Typography Editor
Developer: FTUSTUDIO LTD
Price: 3.99$ Free+
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot
 • TypiMage - Typography Editor Screenshot

 

Wildfulness: Meditate & Relax
Wildfulness: Meditate & Relax
Developer: Wild Ventures
Price: 2.99$ $2.99
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot
 • Wildfulness: Meditate & Relax Screenshot

 

 

Calendarium - About this Day
Calendarium - About this Day
Developer: Idea Studio
Price: 0.99$ $0.99
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot
 • Calendarium - About this Day Screenshot

 

VisualX Photo Editor & Effects
VisualX Photo Editor & Effects
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot
 • VisualX Photo Editor & Effects Screenshot

 

 

Navigate to Photo
Navigate to Photo
Developer: Roman Shevtsov
Price: 0.99$ $0.99
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot
 • Navigate to Photo Screenshot

 

Zero Reverb
Zero Reverb
Developer: Blamsoft, Inc.
Price: 2.99$ Free
 • Zero Reverb Screenshot
 • Zero Reverb Screenshot
 • Zero Reverb Screenshot
 • Zero Reverb Screenshot

 

 

 

 

 

 

 

Trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay

Mini Wars
Mini Wars
Developer: Arphix
Price: 1.99$ Free+
 • Mini Wars Screenshot
 • Mini Wars Screenshot
 • Mini Wars Screenshot
 • Mini Wars Screenshot
 • Mini Wars Screenshot
 • Mini Wars Screenshot
 • Mini Wars Screenshot

 

Ultimate Ball
Ultimate Ball
Developer: Arphix
Price: 0.99$ Free+
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot
 • Ultimate Ball Screenshot

 

8bitWar: Origins
8bitWar: Origins
Developer: Emil Zeilon
Price: 1.99$ $1.99
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot
 • 8bitWar: Origins Screenshot

 

Night Stars
Night Stars
Price: 2.99$ $2.99+
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot
 • Night Stars Screenshot

 

Star Wings: A space adventure
Star Wings: A space adventure
Developer: Arphix
Price: 0.99$ Free+
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot
 • Star Wings: A space adventure Screenshot

 

 

Trên đây là các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay. Hãy nhanh tay tải về trước khi chương trình miễn phí kết thúc.