Giveaway: Magoshare Data Recovery [for PC]

54

Phần mềm khôi phục dữ liệu cho máy tính Magoshare có giá 69.95$ hiện đang được trong chương trình trên site .
Để nhận miễn phí phần mềm này, các bạn vào link này, click vào nút DOWNLOAD Magoshare Data Recovery, điền thông tin và email để tải về. Key kích hoạt sẽ được gửi về email bạn cung cấp.

Hãy cùng xem qua giới thiệu về phần mềm Data Recovery này:

Powerful data recovery software to recover deleted, formatted or lost files from hard drive or storage media device.

Magoshare Data Recovery is the easy-to-use yet powerful data recovery software. It can easily and completely recover lost files from hard drive, USB flash drive, memory card, digital camera, external hard drive, and other storage media device. Magoshare Data Recovery is very easy-to-use. Any user can use it to recover lost data with erase.

Delete files by accident, format your hard drive without backing up your data? Don’t worry, Magoshare Data Recovery can get all your lost files back. This powerful data recovery software supports to recover lost data from any hard drive or storage media device due to deletion, format, partition loss, virus infection, power off, logical error and other unknown reasons.

Magoshare Data Recovery will deeply scan your hard drive or device and find every recoverable file. It can recover all types of lost of data including emails, documents, photos, videos, audio files, archives, etc. It takes only two steps to get all lost files back: 1 select hard drive to scan; 2 preview and recover lost files.

This data recovery software allows you to preview all recoverable files before saving them to your hard drive. Magoshare Data Recovery is fully compatible with 10 and other operating systems. If you want to recover lost data from hard drive or storage media device, just free download it now.

Bài viết liên quan  Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay, 16/04/2018