Học lập trình qua các trò chơi với Grasshopper từ Google

100

Ngày nay, có khả năng hay hiểu được các ý tưởng, tư duy về là một kỹ năng quan trọng. Để giúp đỡ mọi người có được kỹ năng , vừa qua Google đã cho ra mắt Grasshopper. Đây là hướng dẫn mọi người học được cách lập trình, học các kỹ năng liên quan đến lập trình JavaScript. Đây là một từ dự án Area 120, dự án của các nhân viên Google.

 

Grasshopper là gì?

Grasshopper là ứng dụng miễn phí dành cho và iOS. Grasshopper có chức năng dạy cho người dùng các kỹ năng cơ bản trong việc lập trình.

Bằng cách giải quyết các thử thách đơn giản và trả lời các câu hỏi, bạn sẽ chóng tiếp cận được những căn bản của ngôn ngữ JavaScript.

Theo Google, “Grasshopper là cách để bắt đầu khám phá chặng đường lập trình bằng các trò chơi, điều này sẽ giúp dạy bạn viết được các đoạn mã JavaScript thật sự. Ứng dụng sẽ giúp phát triển các khả năng của bạn, và sẵn sàng các kĩ năng để trở thành một lập trính viên”

 

300x0w - Học lập trình qua các trò chơi với Grasshopper từ Google300x0w - Học lập trình qua các trò chơi với Grasshopper từ Google300x0w - Học lập trình qua các trò chơi với Grasshopper từ Google300x0w - Học lập trình qua các trò chơi với Grasshopper từ Google
Giao diện Grasshoppper trên iOS

 

 

Giao diện Grasshopper trên Android

 

Sẽ có các câu đố và các phản hồi, cũng như các thành tích mà người dùng có thể nhận được trong khi học lập trình với ứng dụng này.

Bài viết liên quan  Một vài trò chơi cho Iphone Ipad miễn phí trong thời gian ngắn ngày 19/11/2017

 

: iOS  / Android

 

Nguồn: http://www.ubergizmo.com/2018/04/google-grasshopper-teach-coding-on-phones/