Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

62
Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android

Cùng xem qua các ứng dụng và trò chơi đang được miễn phí cho Android trong thời gian ngắn. Đây là các ứng dụng và trò chơi tải trực tiếp từ kho ứng dụng Play Store của Google. Nhanh tay tải về các ứng dụng và này trước khi chương trình miễn phí kết thúc.

 

Ứng dụng miễn phí cho Android hôm nay

ABC Browser Pro – Private Browser – $2.49

fIrEV B8RIc zoo1wBuuLQGdP52m6TSnM OsM1p5Iujkfl5WRPgZAcppM7niXT8MFAw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
VQmU0eFTNMgvAHm9i3ypigOzzb2pw9Z6v5MACVOd88DtPqSeNHUQHfm 2mYe4BXCiB pw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
GBxnzmE5scFgWGzwZhnbt3vcARTpfy bx2 LXRB2DWHTbtW SD9ebk8wRUd78UcKYQw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
VD6RRbAvj8Yz7UTOdgriMgx78agJU23joYukz9NQniwiC1LbeihBw96x nsFTsXULl8w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

ABC Browser Pro là trình duyệt ẩn danh, bên cạnh tính năng tải file nhanh, chặn quảng cáo …

Tải về: Play Store

 

 

Reminder – Pro – $2.89

ae2320sbCr6lcbDEoThugm UPR 5W9x helmL8exGMKaCnlrlOcdP5kLod3bnZ4z1gw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
JVRgesBCQjJI2aq7Pr9boA8KDLyxxgwq6  zgBZS7SXntJ12fajp2 oY2zvYuZI6T67Ow720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
YnmHotfiEkno0G43B5aPhGDAmGEDZNz8 VR6nsQ0MlnwWy3muL8s4yc xSTb2nVfGhlnw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
8XV4y8QnicG 1S3EdseiGMkajVjSl9sLH Qph2X7SkrXg9D g0 M0F9K1hN7adA5ygw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Đây là ứng dụng nhắc việc, giúp bạn không quên các công việc hay các cuộc hẹn quan trọng…

Tải về: Play Store

 

Visual Math 4D – Graphical Calculator – $1.99

NmNKEkUOA2cpDQqwlE4jLKmltNsupBSkO6tL WMbp8ucN2AkNhEODSxgj5xUoVqGqrkw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
smJo1x0I m ABKc6UzYOnuRj52PbglpuyXPIroO1IlWMbsZYqJwPNDnwxw8xzY87xqdxw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
fuGii6 YbNPm6aaf6FG6Tn 0pHS4V9PlMis5KMvb7 YPBBlJEeXDoVFIaW8VqQp0raow720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
TFe1KGUME9QR8ZDviNF4otmj4u bkYsS05HYqwjWT WIjLqN6ZSMVvuZd6D6 b zgMImw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Visual Math 4D là ứng dụng giải các phương trình và biểu diễn đồ thị của các phương trình đó theo ảnh không gian 4 chiều.

Tải về: Play Store

 

 

Ekstar App Backup & Restore – $1.37

9gz9p0LNswpVDVItWYDUMKfj2LXa9sb4GKiNOXbprbiR9ic2Mvfnlv0xd2xQ 61DxfEw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
cA37bQKATI2bnB3YixvUVIROiMm6g QXP7yGTl4P4qnZwjp5bpg4UyHkS6YTvfw BdQw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
hWjod2Zm21X3flFEKwBxuMzQUbH77lDguEb8z25efQUivIsm9N4uPrexSMymmKRlTna8w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
FQyBVsnER6vekjEKNcJBP5Xk4spmLD1M97DztQ5EwmRQ jeNhbxhP1joNaU6rhZadbcw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Đây là ứng dụng giúp bạn có thể sao lưu và khôi phục các ứng dụng trên thiết bị Android. Ứng dụng còn có tính năng lên lịch sao lưu để có thể sao lưu tự động vào một thời điểm chọn trước.

Tải về: Play Store

 

 

 

hôm nay

 

The House – $0.99

mBR8gMo0WGA3k2Pnmnt8nWrKbJfaqTd91OSNqB8mHm8PEWsDsZh5SfTs8VNSrGa9aVsw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
nkVdB8nYzWT7b5Agx 83pLJZYDBYgbS yFBtfPoNoJDT1O YV S bnwnGF3XHRHKMD8zw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
jcpqLfFIiKR8I4iIIJOrENgN39rBsuU7h63Kvp8bjQaB4T1oGWNvsws qlw8qvNiOOkw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
wpnIpemp0FM f EtQ134d ISMW6qJWamCulsAjYG5bZDEi5BMCE9gkPRYzkY rjGww720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Cùng khám phá ngôi nhà bị lãng quên, nơi mà nhiều người đã biến mất không để lại một dấu vết.

Bài viết liên quan  Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay, 16/09/2018

Tải về: Play Store

 

 

Lost Journey (Dreamsky) – $0.99

BPcAsg3 PY41WbXjr8BHgjTPCifq14CVs6P653Dxs8Wk3wE0Tm33f5BkRaypfFCuucMw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
fykFTaZ50zwG8KUMkVbzEHhFJQ8Pvg p6Buv6k4vgb fDeP7tWIyWx6 YHfo52bhEwqCw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
7ZNV5OhPcrgWgwdZ4fom3Gvqegqidpao8uuFqRrf8l5TEuq7Gs2pSxQ UqktRjjL82Qw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
dm wxrrlBTA0eDZ6r jl6j5tJcMdTXs6uYUvrNgm4tXRITJA5iH1CFlJABgrU4GQMQw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Lost Journey, tựa   phiêu lưu được đánh giá 4.5 sao với hơn 1 triệu lượt  của hãng Dreamsky đang được miễn phí.

Tải về: Play Store

 

Mathology – Brain Game – $0.99

3ZVQxRwlm3xqSbfi5AS0NnvdG0queY72 WdRt7gY0FDWrX2oQZhTGiV8aOoUO0tFME0w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
UIb9eOqrdQstE5dWm3aw9gyilfPyEhn1E5OvTGBpmlC yZrbg8vhlvQrO X KVuAp9 rw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Thử thách trí não của bạn với tựa game Mathology, tựa về chủ đề toán học.

Tải về: Play Store

 

BlackJack Trainer Pro – $5.99

WoUDCauBfeo4uF3x13D85tOjCfa2xhXdpSIa FkZOnwZV5OktL3l7wx44XfvskgdYWQw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
WAclQTs3dbV92KpjhfLJi73tUe0BoR7nfaPhqISwOO j5VzxN5ITQ cp6zKeQdQw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
LE4PXUEAVT77FkCbcjZXRDwfzb09wPYX pqKruOLjc9aRX3Xj lUR 5JZIyM7o11LPcw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
D37nANBJG46IJW1T0qMBbnHdVHfQb1eMzTuM8baSf4GHlN6cEbHhlP9L4NTGGt uZQw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Đây là ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn các chiến thuật chơi BlackJack, hay bài xì lát, xì dách.

Tải về: Play Store

 

AceSpeeder3 – $1.09

V04waiDTN 0tbKB5cECwSUD1hJGdBt2GUuQh2MPHt9alJY 5qWehCHn7h3wGZkUrH6RFw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
w00eRp5raEXlG4U6LT4JscdcOQb3bsBxPhgYVUFdCUX8qE o2abHlQQAHvdO8pJjvN8w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
VWBF 9mKGRxYKmoQ4pXN4JgOhEV1DVoPfthBQf1j3hB4KXCw hC4Agfbclcy y KDUyTw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
nuvQ89U1 4QcPlvMWnu0aKt0XShM k95JwL2gGou7w0n PzEj6R6vDvxHPKjb4ehqB3xw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

AceSpeeder3 là tựa game đua phi thuyền không gian với nhiều mẫu phi thuyền cũng như nhiều đường đua khác nhau.

Tải về: Play Store

 

 

Shan Gui – $0.99

XwHwgiyXIOsHQUp6ZL csMHz8o8aTigZUz2xsGFHCd0 VPD2JOuVvKjjTfYIgQ8bhsYw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
4FjCDAdYYRDkH4K5q5PigWW1VE6cVyO lj8oFda v5Nkv3TGPNu l 1cKgj27 pqbs4w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Shan Gui là một cuốn tiểu thuyết kể về cuộc phiêu lưu của hai cô gái trẻ khi họ tham quan công viên, cố gắng kể lại những ký ức tuổi thơ đã phai nhạt.

Tải về: Play Store

 

 

I Monster-pro(Dreamsky) – $0.99

vmxNHB7dQNem55ojXrpzQf01bKfiR5eEZ7n6VsJH0Pb2RamsBjwisJyd807aJKflJBAw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
nvmybNbLNZlL7o65Ny3CxijVWyhHm Q4VyEseO5fhA8AhoKbRV96xoD2wpkaRrAFdAw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
v6t3WHM6g7hKEM4CVZKVgTeyhNCsHychD2EXmCOXEg80Nh3 9kSWqxCfvdtREph4748w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
P2mGX9ZfKNW4nllHY5qesF4A4Vat3h WHRWyNaCjjXfMKBaqHneK E4dzHwEvDgFEugw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

I Monster-pro là một game phiêu lưu pha nhập vai của hãng Dreamsky. Bạn sẽ vào vai một chú quỷ nhỏ, giúp đỡ những người bạn quỷ của mình để chống lại những con người ác độc.

Tải về: Play Store

 

Heroes of Magic: Card Battle RPG PRO – $0.99

W2pOUWcqZZnvFbzw40PC30ywy6n7NxvrquvFPDJ5Ue1o3Q1bN6UzdBWq4N1pEZi0QRX w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
iTn5A76CzogJWaJlgX8sW8Gb8Lx  ErD pNpxX7Z4   gXcqAqZeZvr8VMa1wH7eiQ05w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
K sB0J9RUy LrPUS8X8o6t5l kcO7ABmqSokDl 8tg pSNAm Lwicfz17b gEj140BWgw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
2jh1O ycZc5NF2WJY sG4TWerZARChFDnVj1Zuq7B2fWs3EG1pob vHZckRWO0 2Qw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018

Đây là tựa game chiến thuật thẻ bài pha lẫn yếu tố nhập vai. Bạn sẽ được thử sức với người chơi trên toàn thế giới với hệ thống xếp hạng sau mỗi trận đấu.

Bài viết liên quan  5 ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 19/11/2018

Tải về: Play Store

 

 

Dragon slayer Vip – i.o Rpg game – $0.99

zuTwegEE YyJcKR8jFwmEQ5PdQONwOT2IBIZD4zlTDJx2pS2fr5IIx9YWPa08ld 4ssUw720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
PVAOIe96otqzT HAv6UqTHfmjiW5wnvgxE43J5pMdaAnryRz xxqvOzB5iadlGOWGu4w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
4m9rSMxgUf7FTtWxIUuw8yn65Xt WquSOumT5ZJ3BQOob31KzLSHpZIle17jRkkLN54w720 h310 - Một vài ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 03/10/2018
e

Tựa với hàng loạt boss, quái và các hang động để bạn khám phá.

Tải về: Play Store

 

Hãy nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android trong thời gian ngắn trước khi chương trình miễn phí kết thúc.