Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

56
TA - Little Red Riding Hood - trò chơi miễn phí cho Android

Đang có vài ứng dụng và trò chơi trả phí được miễn phí tải về cho Android. Cùng xem qua và nhanh tay tải về miễn phí.

 

Ứng dụng miễn phí cho Android

 

Bubble Level PRO – $2.99

b1GpqjXR4P8QFoEe6qaMCASe zUbN3zr8Bx5d4uhLQl2QQpfa94YPSrHIsSM gNqvMk=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
U7VlrVfTAyqkZQjwBJVV41tzuqHijIOmtvyXTdOMWV4LAhmGklhFw1erORgYIiI dl8=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
6qa FU8izrpM1MB5GBKuyweI F8 9C dwjvNTUds1043eTi9mbU2XywzOIyHeylcBo4=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
uTzjAYd85NtBR0HBKExoSwNfNHJjXaF CzrnpqwOW7rMQ61yRY4OfoNCnaWCLbLKSB0=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Ứng dụng biến điện thoại thành một chiếc thước nước để đo độ bằng mặt phẳng, độ thẳng đứng…

Tải về: Play Store

 

$2.99

F JacTBYUpBHKzt pxtssBLZH7SioZgxGEAELvGw8fYmL22KRVjzVYSmdeyIZY9Js4Ns=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
A74vHwfyL3lNcJ0kZ6yMM OlZ9iEBFlC3Rtcr49idg2a4R2tfsqeUZm5rXtWtSFLkU c=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
cmXhEXhdNhRiV2way8vsRceJ vZeDQqv09bxIm9XXhx 7u9G0fozesAC 27IGSusQQ=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
kB7Bt2dMkrNphj11KLeT7ckrvHqlAAvHsUQGWK30CfYvOeAgGzmLMkoEdpYBpRQfhll=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Ứng dụng sử dụng camera của điện thoại để quét các mã vạch, mã QR …

Tải về: Play Store

 

 

– $399.99

gXRLdoYCMmpLwbsH62xo4Ps QQ6JrAjkKJ3rU0RV2016tjS653LQxCo 9Co9oiO lZJm=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
zlxmxmp1nVW9DgrJ U47gzEmkqbsu91hEGq6LU4G33B5pquDU6SNXqAyQr2TBwku rL8=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Ứng dụng điên rồ với một cái giá điên rồ: $399.99 tương đương với 9 triệu đồng tiền Việt Nam chỉ có một tác dụng duy nhất: cho thấy bạn giàu có vì bạn có tiền để mua ứng dụng này.

May mắn là ứng dụng đang miễn phí, bạn đã có thể sở hữu ứng dụng này mà không cần bỏ ra số tiền quá lớn như vậy.

Tải về: Play Store

 

 

(No Ads) –

BqmVnyLqtD0h8QsKMi OLNZT AFmVHj QgHhVR2kRgO7YBWGGcGe9qzl8J66D4W7iMk=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
C7E geg23GhLNbCkHR82yqADHSLo2YrT0hwEZKVTbeFKCLb1b3Xdfd39cHv2b6Jxe14=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
Tko4QMh9ITMMT8ONFY64Tvd6CeM r8U3Is2HMgcVmzC0yIoqpImUk HBmWeCEHOGfQ=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
TyUxbFUfj7RpgjhLiIAebQpsuXB8DDg4C8EZhIez7VhBKVC1pYe Ny6fFQuFEMJpog=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Ứng dụng giúp kiểm tra tín hiệu và độ mạnh của kết nối WiFi.

Tải về: Play Store

 

 

TA: $0.99

umug1XWm324kWx1NBqY6yJ63k7bGalQlgkwRTUoe1GwHD81outdymgGGdI86L0 WCMs2=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
WY1BGAL5zXxvIQhQ23xE7nsvqI8qphnazW W80jz WmENv0l07uwQXdK8gEZCJNgtA=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Cùng khám phá thế giới thần tiên trong tựa game phiêu lưu TA Little Red Riding Hood.

Tải về: Play Store

 

$0.99

qoV7xL Klm1L4nT7H56JBHQzVeWG2eDhCO7a4X cwaItdqGwLSnptHiuQQZ uTq2uz6W=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
p77NXUrFNAUKu6TVZGLPXs6WR1ok 1lVY9k5wm4774G05b8pmjTxMe09vXoUROOEMuo=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
z9blkk9adYmZLzSFbgJJg PrGGPzi1YHeWr LWNABbffHd9LKei0XsSsfqUyNMViH18=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
6JhmkyXDCALYPysnU KE9Gpn06oIpqMnHCd3KM4XhrXUrKQtQga7yz62oilCQfRbbYjb=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Đây là tựa với đồ họa khá cổ điển. Bạn sẽ có cơ hội tham gia những trận đánh PVP 5 với 5 đầy gay cấn.

Bài viết liên quan  Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 27/11/2018

Tải về: Play Store

 

$0.99

3JMTSqDJ5dOvYw HO93qWgkrnarpLN02jrjQy j  tPniheL3zy1Sl4 NQJ4BOUCQvei=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
Cv urXQBqBxKMPAHW7a aYuOvZnN8OwBIHvb5uOetbSHy8P MVLjT3Rz0EeoSV5lMWQ=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
7xBmm2dt71XWR jqc0BW KIwgLzBZNlJOcSKMnoUSdg25HKloMr 0WDmnUIkipIOo8w=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
FxcYcTvc7RZLbh 0EtkZNjYrCBjp0LiKY99A2nHKrmzIcStDhruGrBZjscdlaJ3nFT0=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Một tựa với lối chơi khá quen thuộc: xào trộn một hình ảnh có sẵn, và bạn sẽ phải xếp lại chính xác hình ảnh đó.

Tải về: Play Store

 

$0.99

KRi10qhx4bJvch0 PHlI4ExyqK0FAH6QPt0nQO9PCqKda qTHnSAjuo8qmNqdxrD7obv=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
V0xcdezLTLVKUCwHqFA1L7LxoKHwt Eznrp5Zwqg ohlk672jviGCA1BPOyMsvyVwf0=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
D7uljQU30Jk8YKrjYVT DQbzORWY Z3w35HtdlpxOsRowosURnTRJpk3EhRrrSSIBhPx=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
uryGxa3YRu AL78aeIT4VK9A7M8ttWORR9IGk7JjkcKrUitn3orOoZ0HxNqIv0jo8W4=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Một tựa game giải đố khác với 50 màn chơi. Bạn sẽ phải mở tất cả các ô để qua màn.

Tải về: Play Store

 

13 DAYS OF LIFE – $0.99

13 DAYS OF LIFE - trò chơi miễn phí cho Android
13 DAYS OF LIFE - trò chơi miễn phí cho Android
13 DAYS OF LIFE - Trò chơi miễn phí cho Android
13 DAYS OF LIFE - trò chơi miễn phí cho Android

Sau cái chết của cha mẹ, Mark rời đến Sullen Town để bắt đầu một cuộc sống mới…. Tựa game phiêu lưu này được nhiều người chơi đánh giá rất cao.

Tải về: Play Store

 

SOMEDAY – $0.99

l9k1x5l6KiIeauiGQbhZoei OiU0xBaIDp u5OWr ShcBGINXUT273Yo2Sry16xqKw=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
TIG qZ3Sj69Jx pP8Xzt5vVwBibji3pwu24hQmtP59HSsqcPOMQ5tHL9v57eZ5C5Hr8=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
32ER4huqHwFZ38F3OxIX94k4mJmsdBqZSMGzEZ ZfmnnWQpFlhAtKYjDx96TpI ccRw=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018
rJ47LrvhbksdzHMhI hNcFtTFUSnbSYvOayeLAqVTU5LWlH8QDbrs uwquiUq0NdIAPK=w720 h310 rw - Nhanh tay tải về các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android ngày hôm nay, 13/09/2018

Anh ấy đã từng yêu thích bóng tối, những đêm tối, nhưng sau khi gặp gỡ cô ấy, mọi thứ đã thay đổi với anh.

Tải về: Play Store

 

Trên đây là các ứng dụng và trò chơi trả phí đang được miễn phí trrong thời gian ngắn dành cho Android. Nhanh tay tải về các trò chơi và ứng dụng bạn cần trước khi chương trình miễn phí kết thúc.