R-Play – Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

91

R-Play – ” ứng dụng  để stream các trò chơi PS4 lên iPhone, iPad và chơi mọi lúc, mọi nơi. “Scanner – Wordscanner pro“,  scan mọi thứ thành tài liệu PDF hoặc hình ảnh. Đây là hai trong số các ứng dụng và trò chơi nổi bật đang được cho iOS hôm nay.

 

R-Play – Play for PS4 – $11.99 FREE

643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

Ứng dụng giúp tận hưởng sức mạnh của máy chơi game Sony PlayStation 4 và sự tiện lợi của Nintendo Switch. Stream các trò chơi PS4 của bạn lên iPhone, iPad hay iPod touch và chơi mọi lúc, mọi nơi

Download: App Store

 

 

Scanner App – Wordscanner pro – $2.99 FREE

300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

Scanner App: Scan mọi thứ thành tài liệu PDF hoặc hình ảnh.

Download: App Store

 

 

Orderly – Simple to-do lists – $0.99 FREE

300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018Ứng dụng với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, giúp bạn quản lý các công việc cần làm. Ứng dụng với tính năng đồng bộ danh sách việc cần làm lên các ứng dụng đám mây và nhắc nhở dựa trên địa điểm sẽ không để bạn lỡ các công việc cần làm.

Download: App Store

 

 

Easy Spending – Money Tracker & Budget Planner – $0.99 FREE

300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018
Bài viết liên quan  Afterlight, ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho IOS, đã miễn phí

Với hơn 1 triệu người dùng, là chứng minh Easy Spending là ứng dụng quản lý chi tiêu hiệu quả. Đây là ứng dụng lên kế hoạch chi tiêu và giúp bạn quản lý được ngân quỹ cũng như các khoản tiêu của mình.

Download: App Store

 

 

Week Widget Pro – $1.99 FREE

300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

Kiểm tra các sự kiện từ quá khứ đến tương lai mà không cần phải mở khóa.
Đây là ứng dụng hiển thị đầy đủ các sự kiện trong tuần, các ghi chú trên widget.

Download: App Store

 

 

YConvert PRO – $1.99 FREE

300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

YconvertPRO là ứng dụng chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường, tiền tệ với hàng triệu người dùng

Download: App Store

 

 

VisuCaller – $1.99 FREE

300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018300x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

 

VisuCaller là ứng dụng quét để lưu hoặc gọi đến các số liên lạc được in trên báo, tạp chí hoặc các danh thiếp. Đây là ứng dụng thật sự tiện lợi, giúp bạn không cần phải nhấn số để gọi các số điện thọai được in sẵn.

Download: App Store

 

 

Các trò chơi đang miễn phí cho iOS hôm nay

 

$1.99 FREE

643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

Moto Race – Thu thập các đồng tiền, đừng để té ngã, hoàn thành các đường đua càng nhanh càng tốt để thu thập điểm số.

Bài viết liên quan  Một vài ứng dụng IOS đang miễn phí trong tuần 16/10/2017

Download: App Store

 

 

– II – $0.99 FREE

643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

Bảo vệ hành tinh với các tháp Tesla. Xây dựng, nâng cấp súng, mở ra các đơn vị đặc biệt để bảo vệ vũ trụ.

Download: App Store

 

 

Moto Hero – $1.99 FREE

643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018643x0w - R-Play - Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi đang miễn phí cho iOS nổi bật hôm nay, 04/06/2018

Trò đua mô tô địa hình với cách điều khiển dễ dàng với các cấp độ khác nhau.

Download: App Store

 

 

R-Play – Remote Play for PS4, Scanner App – Wordscanner pro và các ứng dụng và trò chơi trên đây chỉ được miễn phí cho iOS trong khoảng thời gian ngắn. Hãy nhanh tay tải về trước khi chương trình miễn phí hết hạn.