img_0962_vfbe-1

Trên tay Xiaomi Black Shark 2 tại Việt Nam: chất hơn, mạnh hơn,  giá gần 13 triệu đồng ảnh 1
img 0936 jrqa - img_0962_vfbe-1
Trên tay Xiaomi Black Shark 2 tại Việt Nam: chất hơn, mạnh hơn, giá gần 13 triệu đồng ảnh 2
Back to top