Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

85

Nhanh tay tải về các hôm nay. Đây là các ứng dụng và trong thời gian ngắn từ Play Store.

 

Ứng dụng miễn phí cho Android hôm nay

 

Plus Music Player – 6.500đ

BGmtxc9gE4DDPzF15htuu0NWQZrxpQ4NHXXNuBfQtaUZvHvXzHzAE37cJ49uzq8IDw=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018CebwpLnw342n5BBSRg jEMOKKZ8hBsrjSELpE2VSa JIQJ A EnZchgVbAD YGMw0q0=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018g4wWPdkmd3Qb1E6bCgXs6PAWGCkokL8E2S8zXAn4arwB4mh5DyFmXaDGzXyzkgGeBrgP=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018joESpE48z3KopRoUOuFeg 49J1qlTw3PNoZQn qHORypa2uLKoWpIcbgQ2oYisGu1g=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

PowerAudio là ứng dụng chơi nhạc hỗ trợ các định dạng như mp3, m4a, wav, aac, amr, ogg… với giao diện và thiết kế tinh tế cùng tính năng equalizer.


Tải về: Play Store

 

 

English Test / English Tests – 53.000đ

FrZ28vAWpt5DKPOv9X7fc hcPK8H70lGr B2cn1s9fnqpW16eW59QaaoLo1Ccc7cbM0=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018PETinFJmcxjmRWipnGublUAFUza8Mj25zacfAduH8fKIfN5tqgopE6zDr4VxWVLKgDpy=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018b0sfP tm5 X8JkSToGjgjPEsP8ZecQWlUcUXnp65g4YUMgQLHvqaGopHbJnDDa3CKA=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018PWLj1jbHY3YLZHPC5q tmBvGS4Z55XVbgGwiDjQBsyxcI0Kbozmti70bfojIfMBtx w=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

 

English Test là ứng dụng giúp bạn kiểm tra kiến thức về Anh ngữ với các bài tập về ngữ pháp, từ vựng…


Tải về: Play Store

 

 

Widgets – CPU | RAM | Battery – 6.500đ

PZ 8y1dPajJVsd48 ltWF5 rGplITdC0ypHLyCKAxwK53Fk6BldnAApN9GTzz3cvUjeA=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018CaOV06q5KfRNJ49DdtrIr8lfvxyBe4x175vVqHTt7UvI2H4YDITZ7LDpvP5iEZoonrA=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018I8noR2BbPH6MM hzrbBnpHiFGyI9l4e3kbO4aF 3ulDdwvY67OutvTk mSEr7aeIfC8=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018tqA8EZvnGXpi09nkiNVFtjd QiNHP2VFIPp C0zaBrGhQu1h2Df9DBDrH3B7315Mgg=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

 

Đây là một widget giúp hiển thị các thông tin hệ thống như RAM, CPU, tình trạng PIN… lên màn hình chính của thiết bị Android.

Tải về: Play Store

 

 

GPS Speed Pro – 20.000đ

7RUs0T6oHt s eo5Ips1PHpxsdb86yaJxjrJALBSpq1Zk u4VcrHK0tIySFp43IT3Gk=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018VE8QPgG9J0x6PcXHdcFWv8R8tYHoxx6BiZ6DFKnyoaU0 qIqNFGpGicR UHDLxqZdv1T=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018nw29VMi2i0nKAkjwCoS VdcpKg5ZXWafUgSHODTxkcwRnftoTsF q30Ll9wud2mkIZM=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/201895tnI9dk6d7vlAONaABoizZK2z9MLPJsb4i5OyT87 G60vi0U8Dc 7bjb5s7Z9HsfOMZ=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

 

GPS Speed là ứng dụng giúp bạn theo dõi tốc độ, ghi lại đoạn đường di chuyển..

Tải về: Play Store

 

 

Newtification News – 139.000đ

Y4Sx4YQfGi  rLB3v5ruEXXwb tlPswiOXOtqxduvNVUpfO7E6V6V7z0QhQ6AW KZ6g=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

Newtification News là ứng dụng đọc tin tức từ các trang báo ở khắp nơi trên thế giới. Ứng dụng sẽ thông báo tin tức ngay khi vừa xuất bản lên thanh thông báo của thiết bị.

Tải về: Play Store

 

PowerAudio Pro Music Player – 6.000đ

Dnmlgv6GMgr Nra0TUImH4BdYKVWiRwPV LdAN0SIAm4YC7fi1MInTa RZfVLyWeAg=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018H7zA14FfhxdxcMAGvVAd44D7iDEbCDGmrKaSdQekYM4TlyWDhirzuaf8kmGjxhv5iHrk=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018NtmjQWUGiR6isbA tVQ8bqr36RReJ4Bf39GAMw8OdxelwpbT3PU6qWLDtXVwddos3UQz=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018EGz2wlx yKK6VqnV8IpF8HZwU z 4wCx5y Q8AMTkXeP9kDq7pb3LmEeDgvIB1LWiG4=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

 

Một ứng dụng nghe nhạc khác với giao diện được thiết kế tinh tế…

Bài viết liên quan  Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho iOS hôm nay, 05/09/2018.


Tải về: Play Store

 

 

 

cho Android

 

 

LASERBREAK 2 Pro – 6.000đ

ziFhiydf9BywJCJJZ7An4g2cwDxmu8iPWly fQxFfnk6w1n09qexjhkwXl 6iok KQ=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

nF6c8lC5Z1sxFvP2 4QJ9ybLHPYs52Dg62e9TAgcyhRC2UonujjQaSxbsziIfLARX28j=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

XG6BnJ1OPCoADu3Wx51x aG124vN Blrgwg5PZlEDih6Nfcui0 LLy8QFdQcctgMyu8=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

Laserbreak 2 là giải đố, sử dụng các lazer để thu thập tiền, và giải mã các màn chơi.


Tải về: Play Store

 

 

Cartoon Dungeon VIP : Age of cartoon – 23.000đ

e3EIxOWEKUn5t8mgLBJ oP 18x0Oifo APckgckvc8Isli VwQ5pRU PYtFAkGB8mT4=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

UhiPM0tfWaZnta1TkvixK k3aBVmzOquBz9YRxZOdP8pqMIEt3NxAfdMV77Q0KshKTo=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

cUOdUj6vDxLTYUgjLTdIK3kIDQtF9d3xWoXa 1250ORBX73jowkLtDTsr4paC9IJ7mo=w1920 h938 rw - Ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android hôm nay, 10/12/2018

Đây là trò chơi nhập vai với đồ họa hoạt hình dễ thương.

Tải về: Play Store

 

Trên đây là các ứng dụng và trò chơi miễn phí cho Android trong thời gian ngắn. Hãy nhanh tay tải về trước khi chương trình miễn phí kết thúc.